Over ons

We staan te springen om jou aan te sluiten bij onze levendige vereniging. Bij T.C. Skinlo gaat het om de passie voor tennis èn om de mensen die deze passie delen. Van jong tot oud, bij onze vereniging is er een plek en uitdaging voor iedereen. We hebben bijna 1000 leden, waaronder 100 jeugdleden, en 12 kunstgrasbanen met LED verlichting.

Daarom nodigen we je uit om eens rond te kijken op deze web site en ook onze activiteiten waar door alle leden kan worden deelgenomen:

Alle activiteiten zijn in een Activiteitenkalender (annorama) 2019 opgenomen.
En ja, we bestaan al meer dan 58 jaar, zie onze geschiedenis.
Wil je een beetje gevoel krijgen hoe de vereniging er voor staat, kijk dan bij in de presentaties en notulen van onze Algemene LedenVergaderingen (ALV). Daar vind je ook het overzicht van onze Ereleden en Leden van Verdienste.
Ben je overtuigd? Word lid!

Wij vinden het fijn als je lid van onze mooie club wordt!
En bij T.C. Skinlo is tennis een TEAMsport op maat!

Het bestuur

 

-0-0-0-

Omgaan met elkaar

T.C. Skinlo kent ook een aantal regels om met elkaar om te gaan. Die zijn vastgelegd in het Huishoudelijk reglement en in het Baanreglement.
Binnenkort komt hier ook informatie over veilig met elkaar (VOG) en met informatie en privacy (AVG) om te gaan.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van februari 2008. Lees dit document aandachtig door: zowel uw rechten als uw plichten (zoals betaling van contributies) staan hierin vermeld.

Baanreglement

Elk lid dient zich te houden aan bepaalde regels wanneer hij/ zij op de baan staat. Om de banen zo goed mogelijk te onderhouden en om gedragsregels te hebben, is daarom een baanreglement opgesteld.

Veiligheid (VOG)

Binnenkort

Informatie en privacy (AVG)

Binnenkort