Paviljoen én park gesloten t/m 28 april a.s.

Besturen in crisistijden, we leren er veel van. Graag willen we iedereen zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk informeren over consequenties die regelgeving en maatregelen met zich meebrengen in deze tijd. Niet allemaal even populair om door te voeren, maar wel noodzakelijk; en dat geldt ook binnen Skinlo. 

 

Het dilemma van het moment zit in de uitgestelde Algemene Ledenvergadering. Jaarlijks gepland in maart en richting gevend voor het verenigingsjaar. De voorbereiding is gedaan en de presentatie is gemaakt. We kunnen het jullie alleen niet laten zien en toelichten en er ook geen besluitvorming aan koppelen op korte termijn. En dat is eigenlijk wel nodig voor de voortgang. Bovendien is wijziging van statuten en huishoudelijk regelement aan de orde en hechten we aan de bevestiging / het gesprek over voortgang en uit te voeren beleid. Laat ik jullie geruststellen; het gaat goed met onze vereniging, financieel als ook beleidsmatig. Als bestuur hebben we dan ook besloten door te gaan op de ingezette weg en terugkoppeling aan jullie te geven tijdens de komende opnieuw te plannen ALV (hopelijk zo snel mogelijk). Daar kunnen we dan mogelijk gezamenlijk bijsturen, mocht het nodig zijn. 

 

Resteert me, mede namens de andere bestuursleden, om iedereen gezondheid toe te wensen. Hou vol! met of zonder tennisracket zien we iedereen hopelijk snel weer op ons park! 

 

Anja Heikoop
Voorzitter T.C. Skinlo

Door de verlenging van de maatregelen blijft het park dicht. Dat betekent helemaal GEEN tennisactiviteiten; dus ook geen training en vrij spelen! 

 

Wijziging - Maarten Smit bestuurslid-af per 1 april

Op dit moment loopt voor iedereen alles wat anders dan zoals gepland, door de ongekende situatie rondom corona. Afgelopen 17 maart had onze ALV plaats moeten vinden, en dit zou mijn laatste ALV zijn als bestuurslid Jeugdzaken. Mijn driejarige termijn zat er op en ik heb enige tijd terug besloten om deze niet te verlengen, en privéomstandigheden nu dragen er ook aan bij dat ik dat op korte termijn moet doen. Ik heb de rol 3 jaar geleden met heel veel plezier op me genomen met als doel  het jeugdtennis bij Skinlo (na het ontbinden van JTS Smesh) op te zetten. Samen met een heel gedreven jeugdcommissie, trainers, bestuur en support van de leden kijk ik met grote trots terug op wat we allemaal hebben bereikt. Een enorme groei in ledenaantal en activiteit, haaks op de landelijke trend. Ik wil iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage hierin en de samenwerking.

Het is nu tijd voor anderen om het stokje over te nemen; Mark Pelzers zal mijn rol als voorzitter jeugdcommissie op zich gaan nemen. Mark is al geruime tijd lid van Skinlo, heeft zelf twee tennissende kinderen en is iemand met de nodige professionele ervaring om het jeugdtennis verder te organiseren. Ik wens hem veel succes hierbij! Mijn bestuursrol zal ad interim worden ingevuld door Jan Pennings (Technische Zaken).  

Ik loop al 40 jaar rond bij Skinlo en was van plan dit nog wel even te blijven doen. Hopelijk zien we elkaar snel weer op ons mooie park! Let goed op jullie zelf!

Groet, Maarten Smit

 

Club app opnieuw installeren

De ClubApp is vernieuwd en we zijn over gegaan naar de standaard ClubApp van AllUnited. Omdat dit niet dezelfde app is dienen alle leden deze nieuwe app downloaden (en de oude Skinlo app (met Skinlo logo) te verwijderen). Iedereen heeft hiervoor een uitnodiging per mail ontvangen (instructie ook hieronder). Door deze wijziging is ook de versie voor Apple iPhone weer beschikbaar.

Als je in de App Store (voor Apple toestellen) of Google Play (voor Android toestellen) de ClubApp van AllUnited opzoekt, kun je dus registreren met het mailadres dat je hebt doorgegeven aan de ledenadministratie. Dan heb je de nieuwe (oude) app weer tot je beschikking.   

Voor Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.tizin.socie.tennis

Voor Apple: https://apps.apple.com/app/id1136583337

 

 

 

Oproep invulling functie Secretaris

Graag komen we met je in contact als je de functie van Secretaris wilt vervullen binnen de vereniging. Behalve het notuleren van de bestuursvergaderingen maak je deel uit van het dagelijks bestuur en ben je mede onze oren en ogen in de vereniging. We vinden het belangrijk dat je wilt meedenken en -doen en horen graag jouw ideeën. Bel a.u.b. naar een van de bestuursleden en/of mail naar secretariaat@skinlo.nl  We willen de functie graag invullen vóór de volgende ALV.

KNTLB voorjaarscompetitie uitgesteld tot begin mei

De maatregelen hebben gevolgen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie.  De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie wordt voorlopig uitgesteld naar begin mei; voor senioren en junioren zijn de eerste speeldagen in het weekend van 9 en 10 mei. Concreet houdt dit in dat speelronde 1, 2, 3 en 4 worden uitgesteld en worden gespeeld na speelronde 5, 6 en 7. Er wordt dus gespeeld in zeven opeenvolgende weken. 

Het voorlopig opschuiven van de startdatum van de competities naar begin mei is vooralsnog het best mogelijke scenario. Op deze manier kunnen we voor de zomervakantie een volledige competitie afspelen en wordt verenigingen en spelers voldoende ruimte geboden om zich voor te kunnen bereiden. Uiterlijk 1 mei neemt de KNLTB het besluit of de nieuwe startdatum en planning haalbaar zijn of dat er nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Hierbij worden de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF aangehouden.

ALV op 17 maart 2020 - AFGELAST

In verband met het aangescherpte beleid inzake coronavirus, wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) verplaatst. We informeren wij jullie zo snel mogelijk over de nieuwe vergaderdatum.

Ouder-kind toernooi op 15 maart a.s. - AFGELAST

Skinlo heeft al vaak ouder-kind toernooien georganiseerd. Vanwege het succes organiseren we op 15 maart a.s. er weer één! Wie kunnen hieraan deelnemen? 

  • Alle Skinlo jeugdleden kunnen meedoen met hun ouders, of als de ouders niet kunnen (of durven) dan mag je ook met een oom, tante of iemand anders van een oudere generatie meespelen. 
  • Alle Skinlo seniorenleden kunnen meedoen met een (van de (klein-) kind (eren of neefjes en nichtjes) die nog geen lid is. 

Lees meer

Uitnodiging ParaGames

Stichting ParaGamesSchijndel organiseert op zondag 17 mei 2020 voor de dertiende keer een Integratie Tennistoernooi voor rollers en lopers.  Dit onderdeel wordt gehouden op het tennispark van T.V. De Hopbel te Schijndel. Je kunt jezelf opgeven als deelnemer/loper bij Riens van Raaij tel. 06-37229615

De overige sporten kun je bekijken op het sportpark van “de Leemputten” en in de sporthallen Dioscuren en bij de Boemerang te Schijndel. 

Zie ook: www.paragamesschijndel.nl                                                                        

Sluitingstijden paviljoen

In lijn met de afspraken binnen het Horeca Convenant van Meierijstad heeft het bestuur nieuwe sluitingstijden vastgesteld; zie afbeelding. De verschillen met de huidige sluitingstijden zijn gelukkig niet zo groot, dus het zal niet moeilijk zijn om hieraan te voldoen. We rekenen uiteraard op ieders medewerking en begrip voor het bar-personeel die samen met jullie de afspraken zullen naleven.

Het bestuur 

Jeugdledenraad geďnstalleerd !

Vanaf heden heeft Skinlo een jeugdledenraad (JLR)! Die bestaat uit vijf jongens/meisjes van middelbare school leeftijd (12-17 jaar). Zij komen gemiddeld vier keer per jaar samen, telkens onder begeleiding van een jeugdcommissielid, om hun ervaringen, wensen, ideeën over bijvoorbeeld  trainingen, competitie, aanbod evenementen, ons park en communicatie te bespreken. Pem Franssen, Nova vd Aa, Sam vd Bruggen, Isa van Alphen en Bob van Uden spreken namens hun leeftijdsgenoten en adviseren de jeugdcommissie en het bestuur.

Lees meer