Uitslag extra ALV Padel stemming

Vandaag, 3 november 2023, was tijdens de ingelaste ALV de stemming over de aanleg van Padel. 

In de afgelopen weken is er gepraat, gediscussieerd, beargumenteerd, gepost, gemaild, vragen beantwoord, … We bedanken in het bijzonder Gijs-Jan van der Schoot en Ronny Keetels voor de geboden begeleiding in het voortraject.  

 

Er waren 246 Skinlo leden op deze bijzondere ALV. Een uitstekende opkomst! Dank hiervoor allemaal.  

De notulen zijn op korte termijn terug te vinden op de website van T.C. Skinlo 

 

De uitkomst van de stemming is  60% van de leden stemt voor en 40% tegen  

 

146x  JA 99x  NEE 1 ongeldige stem (niets ingevuld) 

 

Dat betekent dat het bestuur de vervolgstappen voor realisatie in gang kan gaan zetten. Allereerst zal de financiering (streven is binnen twee maanden) rond moeten komen. Jullie zullen persoonlijk benaderd worden om in te tekenen voor de obligatielening. Wordt dus snel vervolgd!  

 

Ook vrijwilligers gaan we nodig hebben voor de verdere uitwerking en hand-en-span-diensten. Denk erover na en geef je op als vrijwilliger! Mail naar secretariaat@skinlo.nl of spreek een van de bestuursleden aan. Een takenlijst volgt t.z.t.  

Nieuws Overzicht