ALV uitnodiging 21 maart

Dinsdag 21 maart is het weer Algemene Leden Vergadering, dit is het moment waarop wij het afgelopen verenigingsjaar doorlopen en vooruitkijken naar de aankomende periode.

 

Tevens is dit hét moment om mee te denken en je mening te geven over wat je graag op de tennisclub zou willen zien. Wij nodigen je dan ook graag uit voor deze avond.

Onze ledenvergadering is op 21 maart en begint om 20.00 uur, op het paviljoen.

 

Vooraf neemt het bestuur graag de tijd om in contact te komen met de leden en om meer informatie te verschaffen over de agendapunten. Vanaf 19:00 start daarom de inloop, dan krijgt iedereen de kans om door de jaarcijfers te lopen als mede de vragen te stellen aan het bestuur over lopende zaken zoals; padel, sponsoring, beheerszaken, jeugd en trainingen.

 

Tijdens de ALV kan er niet vrij getennist worden, trainingen mogen doorgang hebben.

 

Agenda:

 

· Opening 20h00

 

· Ingekomen stukken/goedkeuring 2022

 

· Bestuurlijk Jaarverslag 2022

 

· Financieel Jaarverslag 2022+ goedkeuring kascommissie

 

· Vaststelling prijzen 2023

 

· Goedkeuring begroting 2023

 

Pauze gepland 21h30

 

· Vacatures & Vereniging

 

· Update padel Skinlo

 

· Rondvraag en sluiting

 

Maximale eindtijd 23h00

Nieuws Overzicht