Toelichting pakketten jeugd

  • A - Alleen lidmaatschap tussen 10 en 18 jaar, €70 per jaar
  • B - Basis onder de 10 jaar, les 1*1 uur/week, €24 * 10 maanden 
  • C - Basis 10 tot 18 jaar, les 1*1 uur/week, €27 * 10 maanden
  • D - Intensief onder de 10 jaar, les 1*1,5 uur/week, €33 * 10 maanden
  • E - Intensief 10 tot 18 jaar, les 1*1,5 uur/week, €36 * 10 maanden
  • F - Intensief + onder de 10 jaar, les 2*1,5 uur/week, €60 * 10 maanden
  • G - Intensief + 10 tot 18 jaar, les 2*1,5 uur/week, €63 * 10 maanden
  • H - Intensief ++ 10 tot 18 jaar, les 2*1,5 + wedstrijdles 1,5 uur/week, €90 * 10 maanden

Peildatum leeftijd is 1 juli 2020.
Incasso is halfjaarlijks voor pakket A (alleen lidmaatschap) en 10 keer maandelijks voor alle andere pakketten.

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Tennis juniorCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Uitleg over de mogelijke pakketten (leeftijd peildatum is 1 juli 2020):
Pakket A - Alleen lidmaatschap tussen 10 en 18 jaar, €70 per jaar
Pakket B - Basis onder de 10 jaar, les 1*1 uur/week, €24 * 10 maanden
Pakket C - Basis 10 tot 18 jaar, les 1*1 uur/week, €27 * 10 maanden
Pakket D - Intensief onder de 10 jaar, les 1*1,5 uur/week, €33 * 10 maanden
Pakket E - Intensief 10 tot 18 jaar, les 1*1,5 uur/week, €36 * 10 maanden
Pakket F - Intensief + onder de 10 jaar, les 2*1,5 uur/week, €60 * 10 maanden
Pakket G - Intensief + 10 tot 18 jaar, les 2*1,5 uur/week, €63 * 10 maanden
Pakket H - Intensief ++ 10 tot 18 jaar, les 2*1,5 + wedstrijdles 1,5 uur/week, €90 * 10 maanden
 
Inschrijven voor een pakket B - H betekent automatisch dat jeugdlid wordt ingedeeld in voorjaars- en najaarscompetitie. Indien dit niet gewenst is, geef dit dan bij opmerkingen aan!
Inschrijven betekent een verplichting voor het gehele lidmaatschapsjaar, dus tot 1 juli 2021.
 
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik T.C. Skinlo om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger *
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
T.C. Skinlo is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Tennis ervaring
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld?
Op welk niveau?
 
Andere kennis
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Kennis huishoudelijk reglement (te vinden bij "Over ons")
* Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement van T.C. Skinlo.
 
Persoonsgegevens (privacy)
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je wilt geen commerciële berichten ontvangen.
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking