Ledenvergadering / stemming Padel op 3 november

Het bestuur organiseert een extra ALV op 3 november 2023 vanwege de stemming over de mogelijke aanleg van Padel-banen. De uitslag van deze extra ALV bepaalt of je het bestuur mandaat geeft om de plannen inzake Padel uit te voeren. We openen de vergadering om 16.00 uur, je kunt tot 20.00 uur je stem uitbrengen. 

Je stemt of  Voor of Tegen. Dit gebeurt schriftelijk door middel van een stemformulier zodat iedereen anoniem kan stemmen.

 

We nodigen alle leden dringend uit voor deze extra ALV overleg en hopen dat velen van jullie hun stem uitbrengen. Om een geldig besluit te kunnen nemen zijn minimaal 46 stemmen nodig (1/20 deel van ons senior ledenbestand). Om zo veel mogelijk leden de gelegenheid te geven om hun stem uit te brengen, onderzoeken we of we de ALV op 3 november gelijktijdig ook digitaal kunnen organiseren.

 

Informatie inzake mogelijkheden en consequenties

Op 31 oktober en op 2 november zijn informatieavonden (beiden van 20.00 – 21.00 uur) waar inhoudelijke informatie wordt gegeven over proces, financiering en eventuele vragen gesteld kunnen worden. Zorg dat je terdege geïnformeerd bent zodat je een goede keuze kunt maken op 3 november.

 

Mocht onverhoopt het aantal van 1/20 deel van de leden NIET worden gehaald, wordt de vergadering opnieuw georganiseerd op zaterdag 4 november a.s. (11.00 uur)  met dezelfde agenda, echter geldt hiervoor dan geen minimale opkomst. Voor beide stemmingen geldt dat de meerderheid van de stemmen bepalend is.

Met sportieve groet, 

Reinier Pompen, Voorzitter

 

Nieuws Overzicht