Bij T.C. Skinlo valt er iets te kiezen!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 21 maart jl. is de status van het oriëntatietraject voor realisatie van Padel teruggekoppeld aan de leden.
Er zijn drie mogelijke scenario’s incl. randvoorwaarden en hun (financiële) consequenties gepresenteerd:
  1. Een gezamenlijke visie op Tennis en Padel in Schijndel uitwerken in samenwerking met TPV de Hopbel. Er is contact geweest tussen beide besturen, mede op verzoek van leden van beide verenigingen. Helaas was hier voor zowel nu als de nabije toekomst geen belangstelling voor bij het bestuur van TPV de Hopbel.
  2. Aanleg van drie Padel-banen op het park van T.C. Skinlo. De gemeente heeft de vergunning hiervoor op 17 maart jl. goedgekeurd; momenteel worden optionele bezwaren beoordeeld. Uiterlijk 28 april a.s. is het definitieve besluit bekend.
  3. (Nog) geen aanleg van Padel-banen omdat we een gezonde Tennisvereniging zijn met meer dan 980 tennissende leden (van jeugd t/m senioren).
Het feit dat er iets te kiezen valt is een pré voor de leden van onze vereniging. We gaan hen, na definitieve goedkeuring van de gemeente, vragen hun keuze te maken in een speciaal voor dat onderwerp, te organiseren - extra – ALV. Deze zullen vooraf worden gegaan door een aantal informatiesessies waarin de scenario’s nog verder zullen zijn uitgewerkt.

 

Nieuws Overzicht