Padel Informatie avonden

Zoals al aangekondigd in de nieuwsbrief van 23 november ontvang je bij deze een uitnodiging om als lid van Skinlo met ons mee te denken over de toekomst en het toekomstige aanbod van onze tennisvereniging. 

 

Tijdens de ALV in juni hebben we als bestuur aangegeven dat de gang naar de gemeente gemaakt wordt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij Skinlo inzake Padel. Intussen hebben we het groene licht gekregen om de vergunning aan te kunnen vragen daar de gemeente in het vooronderzoek in principe geen obstakels ziet. De vergunningsaanvraag is ondertussen door de gemeente gecommuniceerd, in het gunstigste geval duurt deze procedure maximaal 8 weken. Deze periode willen we als bestuur benutten voor verdergaand onderzoek onder zo veel mogelijk betrokkenen om straks een goede afweging en advies te kunnen formuleren naar de leden.

 

Dat betekent dat we met jou als lid van Skinlo in gesprek willen gaan over haalbaarheid en toekomst van Padel op ons park. Vertrekpunt van het gesprek is de visie dat we alle mogelijkheden binnen het overkoepelend orgaan van de tennis- en padelsport (KNLTB) willen voorleggen aan de leden. En zoveel mogelijk ieders input willen horen. 

We stellen jullie mening als lid op prijs en nodigen je daarom graag uit voor overleg op: 

  • Dinsdag 24 januari, 19.00-20.30 uur
  • Donderdag 26 januari 19.00-20.30 uur

 

Laat ons weten of / op welke datum je wilt meepraten, door een mail te sturen naar secretariaat@skinlo.nl 

locatie is het paviljoen Skinlo. Duur van het overleg is maximaal 1.5 uur. 

 

Nieuws Overzicht