Padel

Tijdens de ALV in juni hebben we aangegeven dat we sowieso de gang naar de gemeente wilden maken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij Skinlo inzake Padel.

Dankzij hulp en inzet van enkele deskundige leden qua vergunningen, plattegronden en geluidsonderzoeken hebben we dit intern goed kunnen voorbereiden. De voortgang in het proces van ‘Advies vergunningsaanvraag’ ging af en toe iets trager dan we hadden gehoopt, waarbij uiteraard ook de vakantieperiode een rol heeft gespeeld.

Intussen hebben we het groene licht gekregen om de vergunning aan kunnen vragen daar de gemeente in het vooronderzoek in principe geen obstakels ziet. Het is als zeer positief ervaren dat we vooraf reeds zelf onderzoeken hebben uitgezet. Uiteraard kan er door partijen buiten de gemeente wel nog bezwaar worden gemaakt.

De vergunningsaanvraag zal weldra ook door de gemeente gecommuniceerd worden, in het gunstigste geval duurt deze procedure minimaal 8 weken, echter kan dit door drukte ook verdaagd worden met een aantal weken.

Deze periode willen we als bestuur benutten voor verdergaand onderzoek onder zo veel mogelijk betrokkenen om straks een goede afweging en advies te kunnen formuleren naar de leden.

Dat betekent dat we in gesprek gaan met de verschillende stakeholders binnen en buiten onze vereniging. In de komende weken zullen we jullie per doelgroep hiervoor uitnodigen. Doelstelling  van de gesprekken is het onderzoek naar haalbaarheid en toekomst van Padel op ons park.

Vertrekpunt van gesprek is de visie is dat we alle mogelijkheden binnen het overkoepelend orgaan van de tennis- en padelsport (KNLTB) willen voorleggen aan de leden.

Nieuws Overzicht