Padel bij TC Skinlo

OPROEP:
Laat je mening horen en vul de enquête in. Hoe groter de respons, hoe beter de wensen van de leden in beeld komen!

 


De vorige keer hebben we de werkgroep en haar opdracht bij jullie geïntroduceerd. Sindsdien is de werkgroep aan de slag gegaan met het kijken naar opties om padel op ons park te kunnen realiseren. Er zijn diverse mogelijkheden bekeken en gewogen. Medio november zal de naar onze mening beste optie worden aangeboden aan het bestuur en de leden.

Naast de realiseerbaarheid van padel op ons park, is ook de wenselijkheid van padel onder leden van groot belang. Om dit te onderzoeken zal de werkgroep deze maand een enquête naar al onze leden sturen. De enquête bestaat uit een aantal korte vragen, je vult deze in 2 minuten in!

Uitgangspunten Padel bij Skinlo:

- Padel wordt aangelegd voor de leden
- Padel vergroot de capaciteit van ons park. Er kunnen meer mensen spelen dan nu.
- ER VERDWIJNEN GEEN TENNISBANEN!
- De leden beslissen uiteindelijk over wel of geen Padel bij Skinlo

We rekenen op jullie medewerking bij het in grote getale invullen van de enquête en komen in november terug met de resultaten.

 

Met vriendelijke groet,

Padelcommissie Skinlo

Nieuws Overzicht