Incasso contributie komt er weer aan!

De halfjaarlijkse incasso voor de contributies komt er weer aan, dit zal de komende weken geïncasseerd worden.

Nieuws Overzicht