Uitnodiging ALV - Algemene LedenVergadering

Aan: Alle leden 
Van: Bestuur
Datum: 15 juni 2021 (uitgesteld overleg van maart 2021)
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Paviljoen

Het bestuur stelt jullie aanwezigheid en deelname aan de Algemene Ledenvergadering bijzonder op prijs. 
Ik hoop u op dinsdag 15 juni dan ook om 20.00 uur in ons paviljoen te mogen begroeten.

De agenda is als volgt:  

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen
  - ALV 30 juni 2020
  - ALV 7 juli 2020
  Op onze website zijn deze notulen opgenomen onder het kopje > Over Skinlo / Ledenvergaderingen / 2020/notulen ALV
 4. Jaarverslagen
  Zie Jaarverslag 2020 op onze website onder het kopje  > Over Skinlo / Ledenvergaderingen / 2021
 5. Beleidsplan 2018-2022- voortgang per beleidsgebied
  Zie onze website onder het kopje > Over Skinlo / Ledenvergaderingen / 2021
 6. Goedkeuring financieel verslag 2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend binnen het bestuur en niet verkiesbaar zijn | Het bestuur stelt als kandidaten voor:
  Jan Pennings – Technische Zaken | Ton van Weert 
  Rob Wiersma – Beheer en Bar | Marcel Steenbakkers
  Dorus Jan van den Boer – Sponsoring &PR | Nick van der Velden
  Mark Schellekens – Penningmeester | Edwin Krol 
  Anja Heikoop – Voorzitter | Reinier Pompen 
  Openstaande vacatures: 
  vacature -  Secretariaat | Seth Rooijakkers
  vacature – Jeugd Zaken | Mark Pelzers 
 9. Vaststelling prijzen 2021 
 10. Goedkeuring begroting 2021
 11. Padel (in en om Schijndel)
 12. Activiteiten in 2021
  Zie bijgewerkte Activiteitenkalender (Annorama) op onze website 
 13. Vaststellen diverse commissies
 14. Bedanken vrijwilligers 
 15. Rondvraag en sluiting 

Tot ziens op 15 juni a.s! 
Anja Heikoop
Voorzitter

LET OP:

 • In verband met de Corona maatregelen hebben we voor 50 leden plaats ín het paviljoen. Als je bij de ALV aanwezig wilt zijn, stuur dan een aanmelding per mail naar secretariaat@skinlo.nl of klik op de link in de agenda van de website. 
 • Heb je aanvullende agendapunten, mail die uiterlijk 1 week voorafgaand aan de ALV; secretariaat@skinlo.nl.
Nieuws Overzicht