Openstaande vacature

Taak : PR en Communicatie (Senioren)

 Als lid binnen de Sponsoring commissie bestaan je taken uit:

·T.C. Skinlo intern en extern (diverse media) actief promoten

·Hierin samenwerken met de commissies binnen Skinlo

·De commissies adviseren over verslaglegging en promotie van de activiteiten

·Relatiebeheer binnen de sponsor commissie opzetten – te denken aan bijv. opzet sponsoring event

·Het bestuur adviseren bij ledenwerving en communicatie uitingen in het algemeen

·Redactie voeren over nieuwsbrief, website en social media

Lijkt het jou fantastisch om met jouw kennis en ervaring als communicatie professional in deze uitdagende tijden onze relaties op een innovatieve wijze te verbinden? Dit is jouw kans! Als tennisvereniging hechten wij veel waarde aan onze relaties en vormen zij samen met onze leden de drijvende kracht achter de manier waarop wij het beleid voeren en communiceren.

De werkzaamheden zijn zeer divers en houden zeker meer in dan alleen het schrijven van persberichten. Public relations is verantwoordelijk voor veel verschillende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van bijeenkomsten, aan het opzetten van campagnes en aan het communiceren via de verschillende mediakanalen en het internet. Ook het analyseren van de relatiebehoeftes is weer een taak van public relations. Andere werkzaamheden kunnen weer zijn het uitwerken van pr-plannen en het opstellen van budgetten.

 Bij interesse of voor meer informatie kun je terecht bij Nick van der Velden (06-15252761)

Nieuws Overzicht