Paviljoen Ún park gesloten t/m 28 april a.s.

Besturen in crisistijden, we leren er veel van. Graag willen we iedereen zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk informeren over consequenties die regelgeving en maatregelen met zich meebrengen in deze tijd. Niet allemaal even populair om door te voeren, maar wel noodzakelijk; en dat geldt ook binnen Skinlo. 

 

Het dilemma van het moment zit in de uitgestelde Algemene Ledenvergadering. Jaarlijks gepland in maart en richting gevend voor het verenigingsjaar. De voorbereiding is gedaan en de presentatie is gemaakt. We kunnen het jullie alleen niet laten zien en toelichten en er ook geen besluitvorming aan koppelen op korte termijn. En dat is eigenlijk wel nodig voor de voortgang. Bovendien is wijziging van statuten en huishoudelijk regelement aan de orde en hechten we aan de bevestiging / het gesprek over voortgang en uit te voeren beleid. Laat ik jullie geruststellen; het gaat goed met onze vereniging, financieel als ook beleidsmatig. Als bestuur hebben we dan ook besloten door te gaan op de ingezette weg en terugkoppeling aan jullie te geven tijdens de komende opnieuw te plannen ALV (hopelijk zo snel mogelijk). Daar kunnen we dan mogelijk gezamenlijk bijsturen, mocht het nodig zijn. 

 

Resteert me, mede namens de andere bestuursleden, om iedereen gezondheid toe te wensen. Hou vol! met of zonder tennisracket zien we iedereen hopelijk snel weer op ons park! 

 

Anja Heikoop
Voorzitter T.C. Skinlo

Door de verlenging van de maatregelen blijft het park dicht. Dat betekent helemaal GEEN tennisactiviteiten; dus ook geen training en vrij spelen! 

 

Nieuws overzicht