TC Skinlo

Lid worden en afmelden

Lid worden en afmelden

Wordt ook lid!

Klik hier om je in te schrijven!

Na het invullen en verzenden van het formulier vragen wij voor u een tennispas aan die het recht geeft vrij te tennissen op de banen van TC Skinlo. Ook kunt u meedoen aan (open) toernooien. Verder ontvang je eenmalig een kopie van het huishoudelijk reglement en het baanreglement. U kunt ook het aanvraagformulier opvragen bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In dat geval dient u het formulier geheel in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie.
In beide gevallen dient u een pasfoto bij de ledenadministratie in de bus te doen bij:
Dick en Betsie Fokkema
Betje Wolfstraat 1
5482 KP Schijndel

Verdere informatie over lidmaatschap

Op dit moment is er geen wachtlijst bij TC Skinlo. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Wij kennen 5 soorten lidmaatschap in relatie tot contributie, te weten:

 • Senior lid
 • Junior lid - bij JTS Smesh, dus lid van Skinlo én De Hopbel!
 • Roller (een rolstoeltennisser)
 • Rustend lid
 • Erelid (dit is niet hetzelfde als Lid van Verdienste)

TC Skinlo heeft samen met TV Hopbel de sectie JTS Smesh opgericht, waarin alle jeugdleden van Schijndel samen trainen en competitiespelen. De jeugdleden krijgen pasjes van beide tennisverenigingen en kunnen dus op beide parken spelen. Zo wordt tennissen voor de jeugd gestimuleerd, kunnen kinderen gemakkelijker met elkaar spelen. Daar kennen we minor, junior en jeugdseniorlid.

Senior: U bent senior met ingang van het jaar waarop u 18 jaar wordt. Was u al jeugdlid bij JTS Smesh, dan wordt u seniorlid bij JTS Smesh tot uw 21e (met als voordeel dat u zowel van Skinlo als De Hopbel lid blijft), dit is om overgang van junior naar senior vloeiender te laten verlopen in verband met training en competitie.
Roller (rolstoeltennisser): Als u in een rolstoel tennist en alleen overdag wilt spelen, geldt een aangepaste contributie. Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken. Het idee is rollers te stimuleren te tennissen. Indien een roller aan de normale verenigingsactiviteiten deelneemt, wordt het gezien als een normaal junior of senior lidmaatschap.
Rustend lid: Het is mogelijk dat u als gevolg van een langdurige ziekte, ongeval of zwangerschap tijdelijk niet kunt of mag tennissen. Indien dit onverhoopt het geval zou blijken te zijn, staan er twee mogelijkheden tot uw beschikking:
- U blijft lid, maar rustend, dan wordt er voor u een ledenpas bij de KNLTB aangevraagd. U bent hier kosten voor verschuldigd, zie verder op. Als u in de loop van het verenigingsjaar weer kunt of mag tennissen, kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie. De ledenadministratie kan uw pas weer activeren nadat u een deel (naar ratio van het aantal maanden in het jaar nog te gaan) van de normale jaarcontributie heeft overgemaakt.
Indien u kiest voor deze mogelijkheid, een rustend lidmaatschap, dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de ledenadministratie. Dit kan op 2 momenten: of uiterlijk 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar; u betaalt dan het rustend lidmaatschap tarief en dat is €35. Dit dekt onder meer de kosten voor de KNLTB pas en de baanhuur aan de Gemeente. Een tweede moment is uiterlijk 30 juni in het lopende verenigingsjaar; u heeft dan al de helft van de normale contributie betaald (wij incasseren contributie per half jaar), en u betaalt dan additioneel €20. Dit dekt een evenredig deel van de baanhuur die wij verschuldigd zijn aan de Gemeente.
- U blijft geen lid. Er wordt geen ledenpas voor u aangevraagd bij de KNLTB. Indien u weer wilt gaan tennissen, geldt de normale procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap.
Erelid en Lid van Verdienste: Voor erelid komen in aanmerking die leden die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben. Leden van verdienste zijn leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging. De ALV benoemd op voordracht van het bestuur deze bijzondere leden. Ereleden worden contributievrij gesteld, Leden van Verdienste blijven de normale contributie betalen.

Miniorlid JTS Smesh bent u tot het jaar waarin u 10 jaar wordt. Dit wordt automatisch omgezet naar een Juniorlid JTS Smesh in het jaar dat u 10 wordt.
Juniorlid JTS Smesh bent u met ingang van het jaar waarin u 10 jaar wordt. Dit wordt automatisch omgezet naar een Seniorlid JTS Smesh, in het jaar dat u 18 wordt, en u kunt tot het jaar dat u 21 wordt dat lidmaatschp behouden, zie hiervoor de JTS Smesh site.
Voordelen van JTS Smesh lidmaatschap is dat u zowel van Skinlo als De Hopbel lid bent en dus op beide parken mag spelen.

Voor nieuwe leden heeft TC Skinlo een informatieset opgesteld.

Contributies en inschrijfgeld in 2011

Contributie:

 • Seniorlid (Skinlo): € 135,- voor een jaar, dat loopt van 1 januari tot 1 januari
 • Rustend lid: € 35,- bij aanmelden voor 1 januari en € 20,- bij aanmelden voor 1 juli van het lopende jaar
 • Roller (indien alleen overdag wordt getennist): € 25,- voor een jaar, geen inschrijfgeld
 • Roller die aan verenigingsactiviteiten deelneemt: wordt als normaal junior of senior lid beschouwd
 • Juniorlid JTS Smesh: € 70,- voor een jaar dat loopt van 1 juli tot 1 juli
 • Miniorlid JTS Smesh: € 35,- voor een jaar, dat loopt van 1 juli tot 1 juli
 • Seniorlid JTS Smesh, kan alleen als je al Juniorlid bent en dan 18 wordt: € 135,- voor een jaar, dat loopt van 1 juli tot 1 juli

Inschrijfgeld (dit is eenmalig):

 • Seniorlid (Skinlo): € 25,-
 • Juniorlid JTS Smesh: € 10,-
 • Miniorlid JTS Smesh: € 10,-

Wijze van betaling en verdere voorwaarden

Omdat wij als vereniging graag efficiënt en geautomatiseerd werken, wordt de contributie via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Alleen bij deze betalingswijze mag de contributie in twee termijnen worden betaald. Bovendien ontvangt u op deze manier eerder uw tennispas. Dit is uw lidmaatschapsbewijs waarmee u toegang hebt tot het park en het afhangsysteem voor de banen. Op de Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks de contributie vastgesteld. De contributie wordt automatisch geïncasseerd, 1 keer in maart en 1 keer in juli. Hiervoor is het noodzakelijk dat u ons machtigt tot automatische incasso. Kosten van traininglessen staan los van de contributie en worden gescheiden eveneens automatisch geïncasseerd.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap loopt zonder opzeggen automatisch door. Het kan natuurlijk in de loop van het verenigingsjaar beëindigd worden. Echter, u blijft de contributie over het hele desbetreffende verenigingsjaar verschuldigd, tenzij er een uitzonderlijke situatie is. Dit beoordeelt het bestuur. De opzegging van uw lidmaatschap en daarmee van de doorlopende machtiging dient u schriftelijk te melden aan de ledenadministratie vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar waarvoor de opzegging zal gelden. Dit kan zowel per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als per post aan:
Dick en Betsie Fokkema
Betje Wolfstraat 1
5482 KP Schijndel

Tevens geldt dat de vereniging uw lidmaatschap kan beëindigen wanneer:

 • u niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld
 • u de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt
 • u het lidmaatschap van de KNLTB verliest
 • redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.