TC Skinlo

Huishoudelijk/baanreglement

Huishoudelijk/baanregelement

Huishoudelijk reglement

 

Het huishoudelijk reglement is voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van februari 2008. Lees dit document aandachtig door: zowel uw rechten als uw plichten (zoals betaling van contributies) staan hierin vermeld.

Baanreglement

Elk lid dient zich te houden aan bepaalde regels wanneer hij/ zij op de baan staat. Om de banen zo goed mogelijk te onderhouden en om gedragsregels te hebben, is daarom een baanreglement opgesteld.

alt