• Skinlo

Hallo tennisliefhebber, de finales van het open 35+ en 45+ dubbeltoernooi bij TC Skinlo zijn gespeeld!
Kijk hier voor de winnaars! En hier voor de foto's van het toernooi!
Tot volgend jaar, de toernooicommissie
Ruud, Eric, Tiny, Riesje en Annelies

Normaal besteden we geen extra aandacht aan de incasso van trainingen, Echter door de weersomstandigheden zijn er al veel lessen uitgevallen. Dit is uiteraard vervelend. De afspraken tussen bestuur en TOMM (Mike Martin training organisatie) zijn duidelijk: de afgesproken prestatie wordt geleverd, hetgeen betekent dat maximaal 1 training niet ingehaald hoeft te worden, lees ook 8.3 in de richtlijnen. Mocht dit niet voor de zomer vakantie lukken dan halen we het daarna alsnog in! Om die reden wordt nu het volledige trainingsbedrag volgens contract geïncasseerd door de penningmeester. Zijn er vragen dan horen we dit graag.
Het Bestuur

Op dinsdag 5 maart heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden.
De uitnodiging en agenda is verstuurd, hieronder volgt de agenda, en voor de presentatie klik hier:

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen ALV 6 maart 2012
4. Jaarverslagen bestuursleden, samengevat in Jaarverslag TC Skinlo
5. Goedkeuring financieel verslag 2012
6. Verslag kascommissie
7. Vaststelling contributie 2013
8. Goedkeuring begroting 2013
9. Activiteiten in 2013
10. Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster en herkiesbaar is Rolf van der Meijs, penningmeester
11. Vaststellen diverse commissies
12. Bedanken vrijwilligers en benoeming Ereleden en Leden van Verdienste
13. Rondvraag
14. Sluiting

Let op: tijdens de ALV (dus vanaf 20 uur tot ongeveer 22 uur) kan er NIET WORDEN GETENNIST, uitgezonderd de trainingen!

hartvoorlongen1Op zaterdag 8 en zondag 9 juni 2013 organiseert 'Heb hart voor longen' op het terrein van SV Avanti '31 in Schijndel het evenement 24 uur Hart voor longen!, waarvan de gehele opbrengst ten goede komt aan de Stichting PHA Nederland. Stichting PHA Nederland behartigt de belangen van mensen met de ziekte Pulmonale Hypertensie (PH), een zeldzame levensbedreigende en (nog) niet te genezen aandoening van de bloedvaten in de longen. Door jouw steun kan er meer onderzoek worden gedaan naar de oorzaken en een betere behandeling mogelijk worden gemaakt. Met iedere gift komen we weer een stapje dichter bij het verwezenlijken van onze doelstellingen.

Doe daarom mee met 24 uur Hart voor longen! Dat wordt (van zaterdag 14.00 uur tot zondag 14.00 uur) één groot, gezellig en sportief feest met 'alles erop en eraan' Doe mee en schrijf je in als team!
Schrijf je in met je vrienden, collega's, buren, familie, sportmaatjes of klasgenoten. Inschrijven kan heel eenvoudig: online met een invulformulier op deze website. Je kunt je als team aanmelden voor de 24-uurs Wandelloop, voor het 24-uurs Voetbaltoernooi of voor de 24-uurs Kraampjesmarkt.
Wil je met je team op het terrein blijven overnachten? Breng dan een tent en je slaapspullen mee. Het wordt vast en zeker een supergezellige en sportieve uitdaging!
Kijk voor meer informatie op http://www.hebhartvoorlongen.nl/

Nieuwsgierig over hoe de restyling van het paviljoen is afgelopen? En hoe gezellig de openingsborrel is geweest? Op zondag 27 januari zijn ongeveer 150 mensen naar de openingsborrel gekomen! Zowel leden, jong en oud, sponsors, oud-leden en natuurlijk ook de partners en kinderen! Dank voor jullie belangstelling,
Het Bestuur

En volg Skinlo op facebook! En als je hier klikt krijg je direct de foto's te zien :) Als je niet ingelogt bent in facebook, of geen member van de Skinlo groep, zul je de foto's niet kunnen bekijken. En daarom ook op deze site nu de foto's, voor de niet-facebookers!

Op 31 december 2012 is Jan van de Ven rustig ingeslapen, op de leeftijd van 71 jaar.
Het Bestuur heeft besloten tot deze In Memoriam. omdat Jan voor onze vereniging als vrijwilliger actief was in het parkbeheer, met name als het om timmerwerk ging.
Wij gedenken Jan en leven mee met zijn vrouw Mien, zijn zonen, zijn schoon- en kleindochter, familie en vrienden.
Het Bestuur
Piet Claassen, erelid van TC Skinlo, heeft een konkinklijke onderscheiding ontvangen. Hij mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen omdat hij al bijna vijftig jaar vrijwilligerswerk doet. Naast oprichter van onze MannenMaandagCompetitie was Piet in diverse functies ook bij ons actief. Piet van harte gefeliciteerd!
Het Bestuur
Pagina 8 van 11