• Skinlo

ALVHet bestuur stelt je aanwezigheid en deelname aan de algemene ledenvergadering bijzonder op prijs. Ik hoop je dinsdag 7 maart 2017 dan ook om 19.45 uur in ons paviljoen te mogen begroeten. Het overleg start om 20.00 uur. Zie agenda bij  lees meer

Let op: tijdens de ALV is er géén vrij tennis (alleen de lessen gaan door).
 
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur, 
Anja Heikoop
Voorzitter 

Tijdens de vrijwilligersavond op 5 november jl. is Huib Vermeulen met een meerderheid van stemmen uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar! Namens alle leden hebben we Huib bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid en actieve bijdrage aan de sfeer binnen onze club. 

Huib heeft komend jaar de Skinlo-VIP-parkeerplaats tot zijn beschikking.

Parkeerplaats

De Heemkundekring Schijndel heeft zich ten doel gesteld om de (sport)historie van de Schijndelse verenigingen in kaart te brengen, te verifiëren. Het bestuur heeft Henk van Genuchten gevraagd in haar naam de spreekwoordelijke feiten op tafel te krijgen. Henk gaat hierbij zelfstandig aan het werk en we verzoeken dan ook op voorhand om medewerking van eenieder aan wie informatie gevraagd wordt over één of meerdere onderdelen van dit project. Bij 'lees meer' een uitleg van Henk zelf.

Tevens hierbij een oproep aan de leden om (ook ongevraagd) archiefmateriaal, foto's, etc. die jullie wellicht thuis bewaard hebben, te melden c.q. over te dragen. Je krijgt uiteraard je stukken weer netjes retour.  

 

                                                                                                                                                       logo JTS Smesh 

De Raad van Toezicht heeft besloten dat JTS Smesh in de huidige vorm ophoudt te bestaan per 1 juli 2017. De reden hiervoor is dat de toekomstvisie op jeugdtennis in Schijndel te ver uiteen loopt binnen de afzonderlijke besturen van T.C. Skinlo en TV de Hopbel.

De brief die de JTS Smesh ouders op 13 oktober jl. hebben ontvangen, vindt u bij 'lees meer'.

Van maandag 5 t/m zondag 18 september zijn op de tennisbanen van T.C. Skinlo de 54ste Schijndelse Tenniskampioenschappen gehouden. Zie voor de winnaars www.toernooi.nl We feliciteren de nieuwe Schijndelse kampioenen Laura van Otten en Bart de Wit!
De SK commissie

Kijk voor de winnaars van de clubkampioenschappen Skinlo 2010 hier! Jolijn Witlox en Tom Vermeulen zijn de nieuwe clubkampioenen, gefeliciteerd!

 

Pagina 3 van 11